Default thumbnail.

Akai LPD8 and LPK25 : Akai’s answer to the Korg Nano series

November 18, 2009 | No comments yet

Default thumbnail.

NI Maschine or Akai APC40

May 7, 2009 | 3 Comments

Default thumbnail.

Custom Flash USB Drives

May 5, 2009 | 3 Comments

Default thumbnail.

Akai EWI USB : It really blows

November 15, 2008 | 2 Comments

Default thumbnail.

Akai MPC : hip hop icon

August 15, 2008 | No comments yet